Çarşamba , 12 Mayıs 2021

TOKİ Nedir? Görevleri Nelerdir?

Ülkemizde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla 1984 yılında kurulan kuruma toki ismi verilmiştir. TOKİ kısaltmasının açılımı ise Toplu Konut İdaresidir. Toplu konut idaresi başkanlığı geçmişte başbakanlığa bağlı bir kurum iken günümüzde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır.

TOKİ Görevleri Nelerdir?
Toplu konut idaresi başkanlığının görev ve sorumluluklarına sırasıyla değinecek olursak şu şekildedir;

– Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

– Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

– Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek.

– Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.

– Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

– İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak.

– Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak.

– Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak.

– Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek.

– Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek.

– Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.

– Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

İlginizi Çekebilir!

Samsun Büyükşehir Belediyesine 134 Memur Alınacak!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir